Canva

Narudžba nije obvezujuća! Nakon što kreirate narudžbu, šaljemo Vam prvo neobavezujuću ponudu!

Canva Pro
149,00€
godišnje
  • U cijenu je uključena naknada za izdavanje licence 26,00€

Canva for Teams 10
185,00€
godišnje
  • U cijenu je uključena naknada za izdavanje licence 38,00€