Filmora

Filmora - trajna licenca
790,00 kn

  • U cijenu je uključena naknada za izdavanje licence 130,00kn
Filmora - trajna licenca + Filmstock 1 mjesec
890,00 kn

  • U cijenu je uključena naknada za izdavanje licence 140,00kn
Filmora - godišnja licenca
490,00 kn
godišnje
  • U cijenu je uključena naknada za izdavanje licence 90,00kn
Filmora - godišnja licenca + Filmstock 1 mjesec
595,00 kn
godišnje
  • U cijenu je uključena naknada za izdavanje licence 105,00kn
Filmora - godišnja licenca + Filmstrock 12 mjeseci
1.065,00 kn
godišnje
  • U cijenu je uključena naknada za izdavanje licence 140,00kn
FilmoraPro - trajna licenca
1.560,00 kn

  • U cijenu je uključena naknada za izdavanje licence 190,00kn
FilmoraPro - godišnja licenca
975,00 kn
godišnje
  • U cijenu je uključena naknada za izdavanje licence 135,00kn