H5P

Narudžba nije obvezujuća! Nakon što kreirate narudžbu, šaljemo Vam prvo neobavezujuću ponudu!

H5P 1-3 autora
4.086,00 kn
godišnje
  • U cijenu je uključena naknada za izdavanje licence 250,00kn
H5P do 10 autora
13.267,00 kn
godišnje
  • U cijenu je uključena naknada za izdavanje licence 480,00kn
H5P do 25 autora
28.879,00 kn
godišnje
  • U cijenu je uključena naknada za izdavanje licence 950,00kn
H5P do 50 autora
55.147,00 kn
godišnje
  • U cijenu je uključena naknada za izdavanje licence 1.980,00kn
H5P do 100 autora
97.087,00 kn
godišnje
  • U cijenu je uključena naknada za izdavanje licence 3540,00kn
H5P do 300 autora
236.547,00 kn
godišnje
  • U cijenu je uključena naknada za izdavanje licence 8.400,00kn
H5P do 1000 autora
713.397,00 kn
godišnje
  • U cijenu je uključena naknada za izdavanje licence 14.150,00kn