Kahoot!

Narudžba nije obvezujuća! Nakon što kreirate narudžbu, šaljemo Vam prvo neobavezujuću ponudu!

Kahoot! Start
69,00€
godišnje
  • U cijenu je uključena naknada za izdavanje licence 9,00€

Kahoot! Premier
138,00€
godišnje
  • U cijenu je uključena naknada za izdavanje licence 18,00€

Kahoot! Max
170,00€
godišnje
  • U cijenu je uključena naknada za izdavanje licence 20,00€