Kahoot!

Narudžba nije obvezujuća! Nakon što kreirate narudžbu, šaljemo Vam prvo neobavezujuću ponudu!

Kahoot! Pro
59,00€
godišnje
  • U cijenu je uključena naknada za izdavanje licence 9,00€

Kahoot! Premium
115,00€
godišnje
  • U cijenu je uključena naknada za izdavanje licence 17,00€

Kahoot! Premium+
169,00€
godišnje
  • U cijenu je uključena naknada za izdavanje licence 25,00€